Odkryj z nami historię Borzykowa - QUEST

Zapraszamy do odkrywania BORZYKOWA z Lokalną Grupą Działania „Z Nami Warto”. Quest opowiada o dziejach Borzykowa od czasów lokacji miejscowości, przez wydarzenia związane z okresem rozbiorów i wojen światowych. Zwraca on szczególną uwagę na przebieg w tym miejscu granicy między zaborem pruskim, a rosyjskim oraz przywiązanie mieszkańców do tradycji i pamięci o dawnych czasach oraz ludziach, którzy znacząco wpisali się w dzieje wsi.

11 listopada 2022 został posadzony pamiątkowy dąb z okazji 750-lecia Borzykowa

Film z okazji 750-lecia Borzykowa

Dziekanowice

Dziekanowice w kolorze