4 czerwca 2022 roku odsłonięto murale stworzone przez Pana Jarosława Czyża